PROFILE NA ŚCIANY
listwy cokołowe, bordery, tunele kablowe

profile do podłóg wraz z systemem profili na łuki

profile na ściany i łączniki ścienno-posadzkowe

krawędzie stopni i zabezp. antypo¶lizgowe

profile i osłony dylatacyjne na posadzki i ¶ciany

deski, profile i maty na tarasy, balkony, pomosty

gzymsy, kolumny, pilastry, kopuły, nisze, rozety, portale

KONSUS Profile,
Listwy i Technologie
Tarasowe s.c.
61-563 Poznań
ul. Górna Wilda 63
061 833 47 88
061 833 47 32
tel. kom.:
507 057 401
biuro@konsus.com.pl

- PROFILE NA ŚCIANY
profile na ściany i łączniki ścienno-posadzkowe

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15