KRAWĘDZIE STOPNI
listwy cokołowe, bordery, tunele kablowe

profile do podłóg wraz z systemem profili na łuki

profile na ¶ciany i ł±czniki ¶cienno-posadzkowe

krawędzie stopni i zabezp. antypo¶lizgowe

profile i osłony dylatacyjne na posadzki i ¶ciany

deski, profile i maty na tarasy, balkony, pomosty

gzymsy, kolumny, pilastry, kopuły, portale, nisze, rozety

KONSUS Profile
Listwy i Technologie
Tarasowe s.c.
61-563 Poznań
Górna Wilda 63
061 833 47 88
061 833 47 32
tel. kom.:
507 057 401
biuro@konsus.com.pl

- KRAWĘDZIE STOPNI
krawędzie stopni i zabezp. antypo¶lizgowe

tasma antyposlizgowa
FOLOWALK SW 19  
fOLOSTAIR AE 21 OLN  
FOLOSTAIR SI 400 IL  
FOLOSTAIR FI-IL  
FOLOSTAIR FL-ON  
FOLOROUND RD-ON  
FOLOSTAIR SR-ON  
FOLOSTAIR FO-ON  
FOLOSTAIR SC 30 AN  
FOLOSTAIR SM 14  
FOLOSTAIR SL 10  
FOLOWALK SW 25  
FOLOSTAIR SA 52   
FOLOSTAIR FS 30  
MULTICLIP CLP   
FOLOSTAIR FW 100   
FOLOSTAIR FW 100  
FOLOSTAIR AE 30   
MULTICLIP CLS  
ANGOLARE 25X20  
MULTICLIP CLS