LISTWY COKOŁOWE
listwy cokołowe, bordery, tunele kablowe

profile do podłóg wraz z systemem profili na łuki

profile ¶cienno-posadzkowe i ł±czniki

krawędzie stopni i zabezp. antypo¶lizgowe

profile i osłony dylatacyjne na posadzki i ¶ciany

deski, profile i maty na tarasy, balkony, pomosty

gzymsy, kolumny, pilastry, kopuły, rozety, nisze, portale

KONSUS Profile,
Listwy i Technologie
Tarasowe s.c.
ul.Górna Wilda 63
61-563 Poznań
tel/fax:
061 833 47 88
061 833 47 32
507 057 401
biuro@konsus.com.pl


- LISTWY COKOŁOWE
listwy cokołowe, bordery, tunele kablowe

ALU + DREWNO 1.97  
ALU BI 100 ASN  
ALU BI INOX  930  
           FL5 10,0 x 2,0  
ALU 1.97/40   
ALU INOX deco 935  
ALU  97/8  
ALU+ALU   BI  80 
ALU BI 70 ASN
AL BA 40/50/60/80/100  
STAL NIERDZ BA 80   
ALU 98/7  
ALU+DREWNO BI 80  
ALU 1.97/40, 70  
 SX138 14,0 x 1,5   
ALUMINIUM 1.99/70   
SX122 8,0 x 2,2    
            ALU MŁOTK BI 80
                FD2 11,0x1,5               SX105 11,0x1,3              SX118 14,0x1,8
                  FL1  8,0x1,2            SX125 7,0x1,5                 SX104 15x1,5
                FO1  12,0x1,5                  FL4  15,0x2              FD1  10,0x1,5