PROFILE I OSŁONY DYLATACYJNE
listwy cokołowe, bordery, tunele kablowe

profile do podłóg wraz z systemem profili na łuki

profile na ściany i łączniki ścienno-posadzkowe

krawędzie stopni i zabezp. antypo¶lizgowe

profile i osłony dylatacyjne na posadzki i ¶ciany

deski, profile i maty na tarasy, balkony, pomosty

gzymsy, kolumny, pilastry, kopuły, nisze, portale, rozety

KONSUS Profile,
Listwy i Technologie
Tarasowe s.c.
61-563 Poznań
ul. Górna Wilda 63
061 833 47 88
061 833 47 32
tel. kom.:
507 057 401
biuro@konsus.com.pl

- PROFILE I OSŁONY DYLATACYJNE
profile i osłony dylatacyjne na posadzki i ¶ciany

COFLEX CTM-ON  
COFLEX CD-P  
COFLEX CK-AN  
COFLEX CMB-P  
COFLEX CM-P  
COFLEX CF-P  
COFLEX CB-AN  
FOLOCOPRI CP-IL  
DUROSOL DFA  
FOLOCOPRI CP 80 AS  
JOINTEC GD-AN  
JOINTEC GM-ON  
JOINTEC GMP-AN   
JOINTEC GA-AN   
JOINTEC GR-AN  
COFLEX CR 16 P  
JOINTEC GE -AN  
COFLEX CKM 450 AN  
COFLEX CAJ  
W 70 P  
COFLEX CTM